Врати                           Подови настилки                  

 

Серия CLASSIC hardwood

 

За привържениците на класическия дървен под ...

Горен и долен слой на паркетната дъска от твърдо дърво, среден слой иглолистна дървесина.

     

Дъб без чворове

Дъб с чворове

Дъб Limed

158 х 15/21 х 2000/2400 mm

192 х 15/21 х 2000/2400 mm

240 х 15 х 2000/2400 mm

158 х 15 х 2000/2400 mm

192 х 15/21 х 2000/2400 mm

240 х 15 х 2000/2400 mm

158 х 15 х 2000/2400 mm

192 х 15 х 2000/2400 mm

     

Канадски явор

Европейски явор

Европейски ясен

158 х 15 х 2000 mm

158 х 15 х 2000/2400 mm

192 х 15/21 х 2000/2400 mm

158 х 15 х 2000 mm

192 х 15 х 2000 mm

     

Маслинов ясен

Ясен св. зебра

Парен бук

158 х 15 х 2000/2400 mm

192 х 15/21 х 2000/2400 mm

158 х 15 х 2000 mm

192 х 15 х 2000 mm

158 х 15 х 2000 mm

192 х 15/21 х 2000 mm

     
Евр. рубиния  Америк. череша Америк. орех
158 х 15 х 2400 mm

158 х 15 х 2000 mm

158 х 15 х 2000 mm

192 х 15 х 2000 mm